Kulturenheten søker etter tilkallingsvikarer. Tilkallingsvikarene skal jobbe som kafémedarbeider på Coffee Annan og som driftsvakt ved Kultursenteret ISAK.

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Alt av tilbud og tjenester er organisert i ti avdelinger hvor Kultursenteret ISAK er en av avdelingene. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer.

ISAK er et kultursenter for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur.  Kultursenteret ISAK rommer blant annet en kafé, to scener, lydstudioer, kunst- og kulturverksteder og øvingsrom for dans og teater. Det meste av aktivitet er initiert og drevet av ungdom, og hovedmålgruppa er i alderen 16-25 år.

Coffee Annan regnes som selve hjertet på Kultursenteret ISAK og er en kulturkafé med hyggelig atmosfære og god og rimelig mat. Kafeen er et møtepunkt for kulturaktører og en viktig arena for ukentlige arrangement, konserter og forestillinger. Kulturenheten søker nå etter tilkallingsvikarer som liker å jobbe med ungdom og mat, og som kan være med å videreutvikle tilbudet og skape matglede og inspirasjon i kafeen. Det forventes også at du bidrar i arbeid innenfor Kulturenhetens øvrige arbeidsområder.

Les mer og søk på stillingene her