Er en av disse stillingene noe for deg eller noen du kjenner? Dette er en unik mulighet til å få jobbe med spennende og varierte oppgaver i et meget godt arbeidsmiljø!

Tekniker/kultur- og ungdomsmedarbeider

Ved Kulturenheten er det fra 15. august 2022 ledig en fast 100 prosent stilling som tekniker/kultur- og ungdomsmedarbeider med arbeidssted Kultursenteret ISAK.
Jobben består av planlegging og gjennomføring av kulturarrangement, administrative oppgaver, opplæring og veiledning av ungdom samt teknisk drift på Kultursenteret ISAK. Den som ansettes må kunne jobbe selvstendig som lyd- og lystekniker samt kunne veilede ungdom innen teknikk, arrangement og generell bruk av huset. Dette forutsetter bred kompetanse og erfaring i kombinasjon med en god rolleforståelse.  Stillingen inngår som en del av personalgruppa på Kultursenteret ISAK, der kolleger på tvers av faglig bakgrunn samarbeider om å utvikle det kulturfaglige tilbudet og driften av huset. Vi søker nå etter en person som primært skal jobbe på Kultursenteret ISAK, men som også kan bidra i arbeid innenfor enhetens øvrige arbeidsområder.
Les mer og søk på stillingen her.

Kunstkoordinator/kultur- og ungdomsmedarbeider

Ved Kulturenheten, Kultursenteret ISAK, er det for perioden 15. august 2022 – 2. april 2023 ledig et vikariat i 100 prosent stilling som kunstkoordinator/kultur- og ungdomsmedarbeider med hovedarbeidsområdet visuell kunst. Vikariatet er for en ansatt som skal ha foreldrepermisjon i perioden og kan derfor bli forlenget.
Stillingens hovedinnhold er å koordinere all kunstaktivitet og videreutvikle kunstmiljøet på Kultursenteret ISAK. Stillingen inngår som en del av personalet på Kultursenteret ISAK, der kolleger på tvers av faglig bakgrunn samarbeider om å utvikle det kulturfaglige tilbudet og om driften av huset. Den som ansettes skal derfor bruke deler av sin arbeidstid til å jobbe med daglig drift som eksempelvis innebærer vertskapsoppgaver, administrativt arbeid, planlegging og gjennomføring av kulturarrangement og veiledning av ungdom. Den som tilsettes må kunne veilede og inspirere målgruppen innen et bredt utvalg av ulike uttrykk. Arbeidstid vil være dagtid, kveld og helg.
Les mer og søk på stillingen her.