Utstillingen Nøkkelbarn er et resultat av et toarig samarbeid mellom skoler i vennskapsbyene Trondheim og Ramallah. I denne perioden har elevene blitt kjent med hverandres kultur gjennom besøk og kommunikasjon på sosiale medier. Elevene har arbeidet med ulike oppgave som omhandler vår identitet, som igjen handler om blant annet historie, kultur og politikk. Skoleprosjektet har blitt til medieprodukter.

Dette har blitt til en flott utstilling i to etasjer her på ISAK, og vi er glad et endelig ble mulig å vise den for publikum.
Utstillingen er åpen i ISAKs åpningstid fram til 20. september (bortsett fra de ukene i vi er sommerstengt). Velkommen!