Katrine Rennemo viser utstillingen «Til etertanke for pandemien» her på ISAK i perioden 14.05-15.06
Året som har gått har vært preget av usikkerhet, uforutsigbarhet, ensomhet – men også håp.
Disse følelsene har kunstneren omsatt i en serie på 14 malerier som reflekterer nettopp dette.

Utstillingen vises i foajeen på Kultursenteret ISAK i perioden 14.05-15.06