Personvern

Ansvar
Behandlingsansvarlig: Kultursenteret ISAK, Kulturenheten i Trondheim kommune
Databehandler: Kultursenteret ISAK, Kulturenheten i Trondheim kommune og systemleverandører

Kultursenteret ISAK/Trondheim kommune er ansvarlig for innhenting og bruk av personopplysninger som gjøres via nettstedet www.https://isak.no, og tilhørende digitale publikumstjenester.

Databehandleravtaler mellom Trondheim kommune og leverandørene regulerer hvilken informasjon leverandøren har tilgang til og hvordan den skal behandles. Avtalene skal ivareta personopplysningsloven og sikre at praksis for behandling av personopplysninger er i tråd med Datatilsynets anbefalinger.

Opplysninger vi samler inn om deg
Ved booking av lokaler eller deltakelse i aktiviteter trenger vi å samle inn enkelte opplysninger om deg. Opplysningene vil kun brukes internt i forbindelse med inngåtte avtaler eller andre aktiviteter du er involvert i hos oss. Du vil bli bedt om samtykke i de tilfellene dette gjelder.

Du kan på anmodning få se alle opplysningene Trondheim kommune har registrert om deg. Dersom opplysningene ikke er korrekte eller relevante, kan du be om at de slettes.

E-post
Vi lagrer opplysninger om deg når du sender oss e-post direkte. E-posthenvendelsen mottas av vårt postmottak som tar stilling til om den skal journalføres eller ikke. Dersom den skal det, overføres den til vårt arkivsystem. 

Vi gjør deg oppmerksom på følgende:
Henvendelser du sender direkte via e-post, sendes ikke kryptert. Vi oppfordrer deg derfor om ikke å sende taushetsbelagte, sensitive eller andre fortrolige opplysninger via e-post.