Det er foretatt noen endringer i utleieprisene. Ny pris gjelder på avtaler som er inngått fra og med 14.05.
Se oppdatert prisliste her