God utdanning – Stoppe klimaendringene – Likestilling mellom kjønnene – Mindre ulikhet – Fred og rettferdighet. Dette er sikkert tema du er opptatt av. Hvis du i tillegg er mellom 13 og 25 år , kan du delta på dialogmøte (digitalt) og si hvordan du synes disse sakene bør håndteres.

Verden jobber nå intenst med å nå FNs bærekraftsmål innen 2030. Samtidig har Nordiske Ministerråd vedtatt en strategi som sier at Norden skal bli den beste regionen å vokse opp i.

Gjennom dialogmøter og konferanser i de nordiske landene skal partnerne i dette prosjektet samle innspill og kunnskap om hva ungdom mener er viktig i dagens samfunnskontekst. Innspillene brukes til å lage en rapport som overleveres nordisk ministerråd og de enkelte landenes myndigheter.

Er du mellom 13-25 år og ønsker å gi innspill til hvordan de nordiske landene kan nå Bærekraftsmålene innen 2030?

  • God utdanning
  • Stoppe klimaendringene
  • Likestilling mellom kjønnene
  • Mindre ulikhet
  • Fred og rettferdighet

Bli med på ungdomssamling hvor du lærer litt mer om bærekraftsmålene og får mulighet til å komme med dine innspill. Samlingen er en del av et større nordisk prosjekt som samler nordiske ungdomsstemmer.

Dato: 11.juni kl. 18:00 – 19:00
Sted: Zoom

Meld deg på her! Påmeldingslink. Frist for påmelding er torsdag 4.juni.

NB! 20 plasser og førstemann til mølla.