Velkommen til å følge og skape historiene om Prinsens gate 44 sammen med Mathilde, og andre personer som har levd i det hvite huset vårt fra 1843 og framover.

I 2020 vil vi invitere deg som er fra 15-25 år til å bli med og dramatisere livet, historiene og hemmelighetene til noen av de over 100 personene! Oppstart for dette lanseres senere.

Fram til vi møtes kan du følge Mathilde og andre personer sine dagbokinnlegg på facebooksiden og på ISAK sin instagramstory!

(Fortellingene i dette prosjektet baserer seg på historisk fakta men karakterene er oppdiktede. Hvis de bærer likhet med virkelige personer er dette tilfeldig)