forestillinger om ungdom, arbeid og demokrati.

SPILLES TORSDAG 10. SEPTEMBER kl 12.00, 17.30 og 19.30.
Billetter bookes i dette skjemaet
Gratis inngang, av smittevernshensyn er det få billetter pr forestilling.

«Alle har rett til å velge hvilken jobb de vil ha» Er du enig eller?
«Å ha jobb er viktig for å føle at man er aktiv i samfunnet” Er du enig eller?
“Noen jobber er viktigere enn andre” Er du enig eller ?

”Lykkeland 2048” skulle utforske relasjonen mellom drømmer og forventning til arbeidslivet og opplevelsen av retten til arbeid og medborgerskap for dagens og fremtidens ungdom. Så kom corona og vi fikk både kjenne på hvor raskt arbeidsplasser kan forsvinne og på hvilke jobber som trengs mest i en kritisk situasjon. Hva skjer nå coronakrisa er over? I “Lykkeland 2048” blir du invitert med på scenen for å fiske etter fremtidens drømmejobber!

FORESTILLINGER KL 17.30 OG 19.30:
Åpen for alle (unge og voksne)

FORESTILLING KL 12.00:
For deg som jobber i fagfelt som berører arbeid, samfunnsdeltakelse og ungdom. Følges av en presentasjon av forskningsprosjektet v/forskningsleder Vigdis Aune og en åpen dialog om tematikken.

Den interaktive forestillingen åpner for aktuelle samtaler og problemstillinger om ungdoms fremtid som arbeidstakere og som samfunnsdeltakere. Prosjektet er en del av en større demokratiforskning ved NTNU, institutt for kunst- og medievitenskap, og er skapt i samarbeid med Kulturenheten, Trondheim kommune. Hjertelig velkommen!