Ved Kulturenheten er det fra 10. august 2020 til 28. mars 2021 ledig vikariat i 80 prosent stilling som dansekoordinator – ungdomsarbeider, med arbeidssted ved Kultursenteret ISAK. 

Kulturenheten jobber for at byens innbyggere skal ha tilgang på kultur i alle livsfaser. Gjennom samarbeid med kulturinstitusjoner, kulturarbeidere, lag og organisasjoner samt offentlige tjenester, bidrar enheten til å gi byens befolkning økt kulturell kompetanse og livskvalitet. Kulturenheten drifter både kulturarenaer i bydelene og tilbyr aktiviteter og arrangement på andres arenaer. I tillegg forvalter enheten tilskuddsmidler, jobber med ulike typer tilrettelegging og bidrar med rådgivning og kompetanse.  

Kultursenteret ISAK er en av 10 avdelinger i Kulturenheten og et møtested for ungdom som vil utøve, produsere eller oppleve kultur. Hovedmålgruppa er ungdom i alderen 16 – 25 år. Det meste av aktivitet på huset er initiert og drevet av ungdom med veiledning og tilrettelegging fra ansatte. Kultursenteret ISAK, som kulturarena, omfatter blant annet scener, kafé, lydstudio, kreative verksted og øverom for dans og teater.

Stillingens hovedinnhold er å koordinere all danseaktivitet og utvikle dansemiljøet på Kultursenteret ISAK. Stillingen inngår som en del av personalet på Kultursenteret ISAK, der kolleger på tvers av faglig bakgrunn samarbeider om å utvikle det kulturfaglige tilbudet og om driften av huset. Den som ansettes skal derfor bruke deler av sin arbeidstid til å jobbe med oppgaver knyttet til ulike arrangement og daglig drift ved Kultursenteret ISAK.  Arbeidstid vil primært være ettermiddag/kveld.

Les mer og søk på stillingen her