Ved Kulturenheten er det ledige tilkallingsvikariater som kultur- og ungdomsmedarbeider. Stillingene er p.t. plassert ved avdelingene Kultursenteret ISAK og Ung kultur.  

Vi ønsker oss kolleger som er kulturinteresserte og har et ønske om å jobbe med barn og unge. Studenter oppfordres til å søke!

Kultursenteret ISAK er et møtested for ungdom som vil utøve, produsere og oppleve kultur. Hovedmålgruppa er ungdommer i alderen 16-25 år. Det meste av aktivitet på huset er initiert og drevet av ungdom med veiledning og tilrettelegging fra ansatte. Kultursenteret ISAK som kulturarena omfatter blant annet scener, kafé, lydstudio, kreative verksted innen kunst, søm, media og øverom for dans og teater.  Det er behov for tilkallingsvikarer med kultur-, teknikk- og/eller matinteresse for å bidra ved gjennomføring av arrangement og daglig drift av kultursenteret og kafeen. 

Ung-kultur-avdelingene består av aktivitetstilbud og fritidsklubber for barn og unge i de ulike bydelene. Ung kultur er også kontaktpunktet mot andre aktører og samarbeidspartnere innen ungdomsfeltet, og skal ha oversikt over ungdomsmiljøet i sin bydel. Kulturenhetens ungdomsarenaer skal være attraktive og utviklende mestringsarenaer for sosial og kulturell kompetanse. Ungdom skal ha reell innflytelse og kunne realisere sine ideer både i kommunens tilbud og på egne arenaer, og skal kunne oppleve trygghet og tilhørighet uavhengig av bakgrunn og ferdigheter.

Søknadsfrist: 28.02.23
Les mer og søk på stillingen her