Med utgangspunkt i boken «Det begynner å ligne et liv»
inviterer forfatter Unni Ranheim, Blå Kors Lade
Behandlingssenter og Blå Kors Kompasset i Trondheim,
til temakveld om unge som er pårørende til rusavhengige.