Vi har gleden av å ønske velkommen til ISAK Medialab. Her kan du booke deg inn og jobbe med foto, film og grafisk design. Vi har fotokamera, filmkamera og macer med Adobeprogramvare.
Vi planlegger ulike kurs for vinteren sammen med UKM Trondheim , så følg med! Du kan også bruke rommet og utstyret på egen hånd.
Tilbudet er åpent mandag-fredag fra kl. 14.00. Du booker deg inn på vanlig måte: Send en mail til post@isak.no, ring 72546200 eller henvend deg i ekspedisjonen.
NB! Du må sørge for lagring av det du jobber med; enten i sky, på minnepinne eller harddisk som du tar med selv.

Vi har vært så heldige motta støtte fra Ungdom og Fritid for å få dette oppe og gå, og Midtnorsk Filmsenter har bidratt med utstyr 😍