FilmLab Norge er et ettårig talentutviklingsprogram for filmskapere som ønsker å utvikle seg profesjonelt og som har ambisjoner om å lage sin første langfilm. Målet for programmet er å tydeliggjøre deltakernes fortellerstemme og utvide talentenes kobling til bransjen.

For å delta i programmet søker man seg inn som et team med en idé til en spillefilm, dramaserie, dokumentarfilm eller web-serie. Teamet må bestå av enten regissør, manusforfatter og produsent – eller regi/manus og produsent.

Fire team blir valgt ut til å delta i programmet og søkernes personlige motivasjon, prosjektets egenart og teamets filmfaglige bakgrunn vil bli lagt til grunn i utvelgelsen. Gjennom en rekke samlinger og øvelser vil veiledere fra nasjonal og internasjonal filmbransje legge til rette for at teamene får utviklet prosjekter, samarbeidspartnere og nettverk. Filmskaperne vil også delta på ulike arenaer som vil bidra til å synliggjøre prosjektene og teamene nasjonalt og internasjonalt.

Søknadsfristen for å delta er 15. oktober 2018.

Her finner du mer informasjon