Kulturenheten og Kjøpmannsgata Ung Kunst (K-U-K) tilbyr ulike kunstverksteder for barn og unge i teltet utenfor K-U-K. Gratis å delta! Ingen påmelding!

Det blir gatekunst-verksted med Frank Trana. Vi lager et felles gatekunst-bilde med sjablong.

Bli med på monsterverksted med ISAK Kunstkollektiv. Bretting av papir og maling.

Vi lager eventyrlige pinnemennesker sammen med Arttik.

Kunstverksted med Bella da Silva Buxbom og Martin Palmer. Her kan du lage en papirmachéfigur.

Kusntverkstedet foregår i et telt på plassen utenfor K-U-K søndag 21. november kl. 11.00 – 15.00.
Gratis. Ingen påmelding.

Kjøpmannsgata Ung Kunst er en gave fra billedkunstner Kjell Erik Killi-Olsen, til Trondheim, til kunsten og til folket. Da Killi-Olsen kjøpte Kjøpmannsgata 36/38 i 2017, var det en gammel branntomt med eldre bygninger. Her ville han bygge Trondheims mest attraktive møteplass for kunst og kultur. I dag har det blitt et kunsthus som treffer bredt og smalt, med plass til både etablerte og mindre etablerte kunstnere. Aller mest plass har han gitt til yngre kunstnerskap.
Kunsthuset er på tusen kvadratmeter.

Les mer om huset og programmet for åpningshelgen her.