Ikke overlat til andre å bestemme hvordan det skal være der du bor! Vi deler ut button til dem som har benyttet stemmeretten sin!

Gjør som Oskar. Bruk stemmeretten din!

Mandag 9. september er det lokalvalg. Dette er din mulighet til å være med og påvirke beslutninger som angår deg, der du bor! For politikk angår alle – det handler om skole, bolig, helsetilbud busstilbud, byutvikling og alt annet som har betydning for hvordan folk har det i sin kommune.

Hvis du er bosatt i Trondheim kan du lese mer om forhåndsstemming og annet som angår valget her

Har du allerede forhåndsstemt? Kom innom og få en button som bevis på at du har brukt stemmen din – kanskje kan du påvirke andre til å gjøre det samme?