Høstesemesteret på ISAK er sparket igang, og vi ønsker å starte med en åpen scene-kveld allerede fredag 24.8 kl. 19.00! For deg fra 16-25 år. Hva enn du vil gjøre så er du velkommen – til å vise fram noe eller jamme litt sammen med andre. God mat og drikke i cafeen som vanlig 🙂
Påmelding skjer når man kommer. Ta kontakt hvis du har spørsmål!