Ungdomsgruppa til Teater Z; Harehjerte, inviterer til workshop i devised teater.

Devised teater handler om at det er deltakerne som skal produsere materialet, med veiledning av en instruktør. Det skal jobbes med tematikker som angår deg.

Instruktør for workshoppen er Mari Hovde, som har kompetanse og erfaring med devised teater, samt Meisner teknikk og improvisasjon.

Workshoppen er åpen for ungdommer fra 13-20 år og foregår på Kultursenteret ISAK over to dager. 13. august og 14. august fra kl. 12.00 til 16.00 begge dagene. Påmeldte må kunne delta på hele workshoppen.

Påmelding på mail til zteaterz@gmail.com før 9. august
Førstemann til mølla!