Vil du sette opp en forestilling på ISAK? Vil du jobbe med skuespillerkunst, improvisasjon og teste forskjellige teaterformer? Er du mellom 14 og 25 år? Da kan teatergruppa på ISAK være noe for deg!

Vi skal starte på onsdager kl 18.00-20.00.
MELD DEG PÅ I DENNE LINKEN
ELLER SEND MAIL TIL: asa.thalinsson@trondheim.kommune.no

Would you like to create a theatre play at ISAK? Would you like to work with acting, improvisation and try different theatre forms? Are you between 14 and 25 years old? ISAK theatre group might be for you! We will start on wednesdays at 18.00-20.00. Link to application.
ISAK teatergruppe er en del av satsningen «ISAK scene og kunst»