Kultursenteret ISAK holder fortsatt åpent, men kun for deg under 20 år inntil videre. Dette er i tråd med lokal forskrift om smittevern i Trondheim kommune. Følg med på våre sosiale medier for når vi igjen åpner for alle!