Vi gjør oppmerksom på at ingen søknader blir behandlet mellom 3. juli og 3. august.

 

Har du en idé til en kulturaktivitet men mangler penger til å komme i gang?
Er er du allerede i gang men ønsker hjelp til å utvikle deg videre?
Her kan du søke støtte og få hjelp til å realisere idéene dine!
Formål
Tilskuddsordningen er et samarbeid mellom TrønderEnergi og Kultursenteret ISAK, med formål å gi ungdom muligheten til å gjennomføre prosjekt og utvikle sine kreative ideer.
Kultursenteret ISAK behandler søknadene og vil også gi veiledning og støtte i gjennomføringen av prosjektene.
Hvem kan søke
Ungdom 16-25 år bosatt i Trondheim.
Voksne kan ikke søke på vegne av ungdom.

Hva gis det støtte til
Kulturaktivitet som er initiert og i regi av ungdom
Aktiviteten skal være rusfri
Prosjektet skal komme aldersgruppen 16-25 år til gode
Aktiviteten skal fortrinnsvis foregå på ISAK, men unntak kan gjøres når det er naturlig/ nødvendig
Gå til søknadsskjema

Eksempel på prosjekt som har fått støtte

Det gis ikke støtte til:
Personlig utstyr (kun forbruksmateriell direkte knyttet til aktiviteten det søkes for)
Private selskap, bursdagfeiring etc.
Skoleoppgaver/ eksamensoppgaver får støtte kun i spesielle tilfeller.

Generelt
- Ca 14 dagers behandlingsfrist. NB! Litt lengre behandlingstid må påregnes i forbindelse med ferier.
– Søker kan bes om å samarbeide med andre dersom vi har mottatt søknad til lignende prosjekt.
– Søker må føre regnskap som Kommunerevisjonen har innsynsrett i, og bilag må kunne framvises på kort varsel. Det er derfor viktig å innhente priser på forhånd så søknadsbeløpet er realistisk.
– Prosjekter som får støtte kan bli brukt i TrønderEnergi og/ eller Kultursenteret ISAKs profileringsarbeid.
– Når søker er under 18 år må tilsagnsbrevet (blir tilsendt) signeres av foresatte før evt. tilskudd blir utbetalt.
- Alle som får tildelt støtte må sende inn rapport senest 1 mnd etter gjennomført prosjekt. Last ned rapportskjema her: Rapportskjema
Ved søknad over 5000,- vil vi gjerne ta en prat med deg før søknaden behandles.

Det skal synliggjøres at tiltaket har mottatt støtteLast ned symbol her

Planleggingshjelp:
Enten du skal søke økonomisk støtte til et prosjekt eller ikke, vil det være en stor fordel å lage en prosjektplan i forkant. Dette vil gjøre prosessen enklere og gi et bedre sluttresultat. Her finner du tips om hvordan du kan lage en hensiktsmessig plan:  Prosjektbeskrivelse

Andre steder å søke om tilskudd:
www.frifond.no

www.trondheim.kommune.no/tilskudd
www.trafo.no