For å delta i programmet må man søke seg inn som et team bestående av maksimum tre, minimum to. Et team kan bestå av regissør, manusforfatter og produsent, eller regi/manus og produsent. Vi ønsker oss historier fra hele landet og fra begge kjønn. FilmLab er åpent for filmskapere fra hele Norge.

Oppdatert søknadsskjema og oppdaterte retningslinjer legges ut om kort tid.

Deltakere søker seg inn i programmet med et lengre prosjekt (f. eks. spillefilm eller dramaserie). Gjennom fem laboratorier vil man utvikle og produsere en kortfilm basert på prosjektet teamet søkte seg inn med. I tillegg til labene vil hvert enkelt team motta produksjonstilskudd til kortfilmen og individuell veiledning. Resultatet er en selvstendig kortfilm som skal synliggjøre filmskapernes visjon, stemme og talent.

Etter at kortfilmen er ferdigstilt skal deltagerne bruke erfaringene fra kortfilmproduksjonen til å videreutvikle prosjektet de søkte seg inn med frem mot en pitch for relevante bransjeaktører og samarbeidspartnere. Pitchen skal sammen med kortfilmen brukes som en døråpner og et springbrett for videreutvikling av det lengre prosjektet etter endt forløp.

Programmet er for filmskapere som allerede har resultater å vise til, har en filmutdanning eller har produksjonserfaring og/eller relevant bransjeerfaring.

Søknadsfristen for å delta i neste runde av programmet er 5. august og første lab, kull 2 vil gjennomføres siste halvdel av september 2017.

Har du spørsmål? Ta kontakt med marit@midtnorskfilm.no eller prosjektleder Anders Fristad Rudolph, anders@mediefabrikken.com

Talent Norge AS støtter FilmLab med 1 million kroner i året over 3 år.

I gjennomføringen av kull 1 er disse midlene matchet med bidrag fra Nordisk Film Fonden, Cultiva, Bergesenstiftelsen, og Kulturnæringsstiftelsen SpareBank 1 Nord-Norge. Første kull av 1 FilmLab Norge gjennomføres av Mediefabrikken i Akershus, Filmveksthuset Tvibit i Tromsø, Midtnorsk Filmsenter og Sørnorsk filmsenter i samarbeid med de øvrige regionale filmsentrene.

Oppdatert informasjon om gjennomføringen av kull 2 legges ut snart.