Bli med på workshop i slampoesi! Forfatter og slampoet Martine Johansen holder gratis kurs for ungdom. Kurset er en blanding av rap, stand-up, rytmikk, teater og poesi. Det skal jobbes med hvordan man kan gjøre poesi levende på en scene, hvordan skrive tekster som engasjerer og hvordan bruke rytme og rim.

Påmelding til post@isak.no