Ønsker du å begynne å danse til høsten? Er du mellom 14-20 år?
Vi tilbyr kurs i Girlystyle, K-pop og Bollywood fra høsten av. I tillegg kommer vi til å ha ukentlige drop in-timer i ulike dansestiler.
Timene er gratis.

For mer info og påmelding, kontakt:
anette.ystgaard@trondheim.kommune.no

Følg med på Facebook for fortløpende info